PARTNEŘI

Partneři Klubu Gruberteam

 Žádný z PROJEKTŮ se neobejde bez partnerů, stejně tak je tomu v našem klubu. Děkujeme všem jednotlivcům a společnostem, které podpořily náš projekt.

http://www.intra-lekarna.cz/
https://www.intra-lifestyles.eu/
http://www.intra-shop.com/
 
 

Hlavní partneři a sponzoři

Kromě slev v Klubu Gruberteam mohou členové Klubu získat také slevu u některého z partnerů působících na celém území České republiky a ve vybraných zemích světa. Partnerem se může stát společnost nebo fyzická osoba, která klubu nebo jeho členům dlouhodobě poskytuje zajímavou slevu, profesní spolupráci, kvalitnívýhodné služby nebo produktyoblasti osobního rozvoje, soft skills, lidských zdrojů, případně jiné plnění podporující aktivity klubu naplňování jeho poslání.

Proč se zapojit?

    • „Gruberovská tradice“ v naší zemi – David Gruber se stal prvním soukromým školitelem a poradcem na plný úvazek již od 1.9. 1986

    • Špičková vzdělanost a všeobecný přehled.

    • Vynikající renomé a goodwill.

    • Autro efektivního Rychlostudia cizích jazyků.

  • Celkem přes 50 klasických papírových knih; dohromady s publikovanými e-knihami a audio knihami pak přes 100 samostatných publikací.

 Garantem projektu je David Gruber (* 1955). K jeho nejužitečnějším objevům na poli cílevědomé duševní činnosti a rozvoje člověka patří:

– Odstranění věčného začátečnictví v angličtině. Stačí aspoň někdy pociťovat dostatečně silnou touhu naučit se anglicky a pak postupovat krok za krokem podle jeho srozumitelných rad. Ty jsou shrnuty v bestselleru „Jak se efektivně učit cizí jazyk“, který vyšel dosud ve více než 15 dotiscích v sedmi vydáních ve čtyřech různých jazycích. Kdo nechce jen vědět, jak, ale chce rovnou studovat, tomu stačí Gruberův komplet „Angličtina No Problem“ s CD, složený z 11 částí, které pokrývají všechny relevantní oblasti běžné i pracovní angličtiny.

– Odstranění trémy, schopnost podat maximum v náročných komunikačních situacích (zkoušky, konkurzy, konflikty apod.).

– Odstranění schodišťového efektu, tj. problému, že si člověk na ty správné argumenty vzpomene až po akci.

– Mnohonásobně lepší hospodaření s vlastními tvořivými nápady – pomocí „paměťové asociační listiny“. Tento pojem Gruber vytvořil jako zobecnění principu různých „háčků“, „stereotypů“, „škatulek“, který v jednotlivých příadech existoval už od starověku.

– Podstatné omezení rozporu mezi rychlostí čtení a mírou zapamatování přečteného – díky psychvzorci opozice podvědomí.

– Zvládání náročných životních situací, krizí, proher – díky psychovzorci psychické teorie relativity. Umění přinutit se, nepřestat, vytrvat v jakémkoliv náročnějším projektu pracovního nebo osobního života.

– Umění motivovat druhé, aplikovatelné na leadership, na psychologii úspěšného prodeje, na dovednost stát se přesvědčivou osobností i v jiných oblastech života. Jde opět mj. o další psychovzorec – psychovzorec seberealizace a vazby.

Umění time managementu – minimalizace nákladů času a energie na plánovací systém s maximalizací užitku – napřiklad pomocí jeho originálního tzv. „systému zelené čáry“ aj.