ZLATÁ KNIHA KOMUNIKACE

  Zlatá Kniha Komunikace David Gruber reference

Zlaté knihy komunikace

    Na pulty knihkupectví i našeho eShopu se dostalo již deváté vydání Zlaté knihy komunikace. Je to jemně doladěné vydání bestselleru Davida Grubera.

Vydalo nakladatelství Gruber-TDP

Autor v ní například převedl do psychologie komunikace známý Einsteinův vzorec E rovná se em cé na druhou. V gruberově podání nejde o vztah hmoty a energie, ale o vztah dosažených životních hodnot a vynaložené pracovní a vzdělávací energie každého člověka. Gruber zohledňuje i společenskopolitické prostředí, v němž daný člověk usiluje o svůj kariérní úspěch. Lidově řečeno: Jinými cestami se maximalizuje manažerský či podnikatelský úspěch v Mnichově nebo Las Vegas. Zlatá kniha komunikace je prostě klenotem knihovny každého duševně pracujícího člověka. Kniha, bez níž se prostě nehnete.

Beneopedie® ZKK je také manuál, podle kterého David Gruber již desítky let vyučuje nový obor Beneopedie® na svých semiářích. Ing. David Gruber zde představuje moderní komplex všech soft skills na nejvyšší úrovni. Je to nový název vědy o tom, jak se dobře vzdělávat, úspěšně pracovat a spokojeně žít. Zahrnuje mj. všechny dosavadní „soft skills“ v uceleném systému. Tato věda existovala již od roku 1984 pod názvem „techniky duševní práce“. Nový adekvátní název vznikl po čtvrtstoletí osvědčeného fungování na našem vzdělávacím a knižním trhu. Beneopedie může pro vás udělat překvapivě hodně. Vše je obsaženo v manuálu ZKK. Selected attractive communication skills.

Ve Zlaté knize komunikace najde čtenář přehledně a systematicky pod jednou obálkou vše relevantní, co bývá předmětem stovek a stovek různých kurzů soft skills, kterými dnešní vzdělávací nabídka překypuje.

    Kdybyste stáli v odborném knihkupectví před širokými a vysokými policemi s manažerskou literaturou, kdyby vám nějaký kouzelný dědeček dal deset let času, kdybyste si všechny ty knihy koupili a prostudovali, kdybyste pak to sestudované oprostili od balastu a setřídili – máte zhruba jádro Zlaté knihy komunikace.

Jak co nejlépe používat Zlatou knihu komunikace

    Světovým unikátem je kapitola této knihy pojednávající o psychovzorčích (r). Gruberovy psychovzorce způsobily před časem zděšení u některých českých zástupců špičkových zahraničních edukátorů, zahraničních hrdých guru managementu – protože pomocí psychovzorců si může čtenář za pár desítek minut osvojit to, na co nestačí ani mnoho dní četby nebo výuky oněch zahraničních guru. Psychovzorce (r) jsou jednou z mála oblastí aplikované vědy, kde jsme předběhli zbytek světa o celou generaci. Čtvrté vydání Zlaté knihy komunikace obsahuje pojednání o multimetodách a unimetodě, které systém “psychovzorců” zastřešují.

    Zlatá kniha komunikace je prostě klenotem knihovny každého duševně pracujícího člověka. Kniha, bez níž se prostě nehnete.

ZKK se snaží pokrýt všechny relevantní, všechny významné komunikační situace v životě člověka. Stačí se podívat na obálku druhého vydání a pak na obsah knihy. Rychle a přehledně se v ní hledá. Podle záložek na přední straně obálky, podle obsahu, podle tří rejstříků.Ke každém důležitému heslu (asertivita, motivování, konflikt, prezentační dovednosti, mimoslovní komunikace, prodejní dovednosti aj. aj.) jsou zde informace ve třech úrovních neboli třech oddílech.

Oddíl I – výstižná definice. Nejstručnější. K čemu je dané know-how dobré. A jaký průšvih hrozí, když to zanedbáte, nebudete znát a umět.
Oddíl II – stručná kuchařka pro zaneprázdněného člověka. Bez zdůvodňování, návod natvrdo. Při obtížném vyjednáván dbejte na to, to, tohle, ono… a tamto. Třeba takové desatero.
Oddíl III – typický knižní důkladnější popis s úvahami, zdůvodňováním, náznaky historického vývoje, řadou citací.
A vy ve své každodenní praxi vyhledáte a pročtete jen to, na co máte zrovna čas. Třeba pět minut před obtížným jednáním právě to desatero úspěšného vyjednávače z oddílu II. A knihu zastrčíte do tašky. Poražený soupeř nemusí vůbec vědět, že ji máte.

Je v ZKK něco, co není v žádné jiné knize jiných autorů o komunikaci na celém světě?

Ano, je. A jsou to psychovzorce®. Více o nich najdete na jiných místech této website. V ZKK jsou psychovzorce poprvé na světě systematicky zmapovány. Začtěte se aspoň do dvou, tří  nejdůležitějších – a poznáte, jaká je to bomba převratného know-how, které úžasně šetří váš čas na studium…

Filozofie obsahu
Filozofie je nejlépe vyjádřená v mixu z úvodních pasáží knihy.Nelze nekomunikovat. Výměna informací s okolím, tj. komunikace, je přesně to, co odlišuje živé organizmy od neživých. U tvora homo sapiens je pak na nejsložitější úrovni. Mezi žádnými jinými tvory neplatí to, co platí u člověka. A sice: Rozdíl mezi dobře komunikujícím a špatně komunikujícím, rozdíl v životní úrovni, pohodě, míře rozvoje osobnosti, v celkové kvalitě života je obrovský. V žádném jiném oboru kromě oboru komunikace neplatí tak ostře toto pravidlo:
Znalec oboru, profík, má velkou a univerzální výhodu před ne znalcem, amatérem.
Znalost komunikace posiluje, podtrhuje, znásobuje všechno ostatní, co znáte. Veškerou vaši odbornou kvalifikaci, vzdělání, lidské kvality. Neznalost komunikačních dovedností, amatérismus v komunikaci tohle všechno znehodnocuje; decimuje výsledek vašeho mnohaletého úsilí ve školách všech stupňů i v následných odborných kurzech.