MINI KURZ RYCHLOČTENÍ ZDARMA

VÍTÁME VÁS.


Milí zájemci o rychločtení a rychlostudium Davida Grubera.

Děkujeme Vám za zájem o vzdělání a osobní rozvoj v rámci Klubu Gruber Team. Dnešní změny ve světě si žádají nové kvalitní informace a dovednosti. Těší nás Váš zájem o Rychločtení a Rychlostudium Davida Grubera.Investice do kvalitního vzdělání je proto ta nejlepší cesta k úspěchu.

NÁVOD

Klikněte na text u pdf každého dílu a stáhněte si pdf do počítače.Po otevření a nastudování PDF souboru se vrátíte zpět, kliknutím na ŠIPKU v levém horním rohu vašeho prohlížeče. Postupně si nastudujte všechny díly, doporučujeme věnovat studiu každého dílu alespoň 10 minut denně.

ÚVODNÍ MINI KURZ RYCHLOČTENÍ

OBSAH KURZU 


 Vítáme Vás.

Díl první

Jak bude mini kurz probíhat?


 Díl druhý

VSTUPNÍ TEST

Základní definice, vysvětlení chápavosti a návod jak postupovat.

Nyní zjistíme, jak rychle čtete a chápete text.  Zapište si výsledky testů rychlosti a chápavosti.

 Díl třetí Vysvětlení pojmů, TEST 2

 Díl čtvrtý Dovednosti a tajné zbraně školeného čtenáře

 Díl pátý Dárek Klubu Gruberteam

Díl šestý Koncentrace a zrakové pole

 Díl sedmý Další „tajné zbraně“ školeného čtenáře  

 Díl osmý Efektivní výuka angličtiny a gruberovo rychločtení

  Díl devátý Závěr

Jednotlivé díly si můžete stáhnout v PDF.

Pokud chcete pokračovat ve studiu Rychločtení a Rychlostudia, doporučujeme některý z kurzů Rychločtení a Rychlostudia Davida Grubera ( pro více informací a slevu klikněte zde).

 Nabízíme:

Stručný výstižný trénink rychločtení „ZRYCHLENÝ“ jednodenní kurz.

jednodenní kurz

ing.Davida Grubera, 

 Lektorem v kurzu je David Gruber

Máte zájem pokračovat ve studiu rychločtení a nemáte čas jít na denní kurz?

Pokud ano, objednejte si rozšířený e-mailový kurz rychlého čtení a rychlostudia (dalších 16 lekcí). Cenu tohoto kurzu vám odečteme.

Přidejte se k nám na Facebooku.

likeusonfacebook

Pokud máte dotazy, kontaktujte nás na tel.: 777 913 126 nebo nám napište Váš dotaz – klikněte zde.

Doporučujeme také přečíst a nastudovat:

Novinky nejen o rychločtení

TESTY ČTENÁŘSKÉ RYCHLOSTI A CHÁPAVOSTI

Poznej rychločtení

Jak se liší klasické čtení od rychločtení

Rychločtení a rychlostudium – minimum pro každého

Metalearning

 Trik a protitrik na pondělí – Ovlivňování, manipulování, motivování

Proč se naučit RYCHLO ČTENÍ při studiu jazyků?

kurzrychlocteni

Máte dotazy?

Napište nám na info@gruberteam.cz

S pozdravy a přáním úspěchu při studiu rychločtení

TÝM KLUBU GRUBERTEAM

Klub GT

Tento mini kurz rychločteníje určen pro zájemce o rychlé čtení, fanoušky Davida Grubera a členy Klubu Gruberteam s laskavým svolením Davida Grubera, zakladatele Klubu Gruberteam.

Rychločtení je speciální metoda vnímání textu očima a jeho myšlenkové zpracování, při němž dochází současně se zvyšováním rychlosti i k lepšímu zapamatování přečteného a k lepšímu odlišení podstatného a druhořadého. Zde se synonymicky pro pojem „rychločtení“ používá též pojmu „rychlé čtení“.Širším pojmem než pojem „rychločtení“ je pojem „racionální čtení“, který se používá pro celý souhrn způsobů, strategií a taktik vnímání textových informací (různé obtížnosti) očima a jeho myšlenkové zpracování. Zjednodušeně: racionální čtení = rychlovyhledávání + rychločtení + rychlostudium. Metoda rychločtení (= rychlého čtení) účinně a do značné míry řeší problém, že bez ní je každé zrychlení čtení neškoleného čtenáře provázeno větší povrchností čtení, a každé obsahové prohloubení je provázeno snížením rychlosti. Rychločtení se dá ovládnout metodou samouků z knih, CD nebo softwaru anebo na výcvikovém kurzu trvajícím zhruba 20hodin (3 dny). Velmi dobře se hodí například k zvládání každodenní záplavy e-mailů, pro manažery, studenty a jiné duševně pracující. Pojmy „rychločtení“ a „racionální čtení“ jsou zapsanými slovními ochrannými známkami u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Majitelem těchto ochranných známek je David Gruber.[1] Zdroj:cs.wikipedia.org 

Zdroj informací v tomto MINI KURZU:

www.gruber.cz, YouTube(/www.youtube.com/watch?v=tpKlyUyXwIs), https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlo%C4%8Dten%C3%AD, www.gruber.cz, knihy Rychločtení aneb Šetřeme časem!, Rychločtení, Rychlostudium, Info Management, Rychločtení v kostce (eK), autor David Gruber – Nakladatelství Gruber TDP a osobní poznámky a zápisy Tomáše Činčaly z kurzů Davida Grubera a třídenního kurzu Racionální čtení a rychločteníDavida Grubera.

© Copyright David Gruber,2015-2020

Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem stránek www.gruberteam.cz je Klub Gruberteam, zastoupený zakladateli Klubu Gruberteam, Davidem Gruberem a Tomášem Činčalou (dále jen „Provozovatel“), kteří jsou oprávněni v souladu s právními předpisy k jejich šíření. Provozovatel stránek www.gruberteam.cz si vyhrazuje veškerá práva k obsahu těchto stránek. Publikování nebo další šíření jejich obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany Davida Grubera. Autory článků jsou Tomáš Činčala a David Gruber, není-li pod článkem uveden jiný autor. Veškerý obsah stránek www.gruberteam.cz slouží pouze pro informaci. Informace obsažené na těchto stránkách jsou poskytovány „tak jak jsou“, bez jakýchkoli záruk.Každý uživatel užívá stránky www.gruberteam.cz na vlastní riziko.Obsah stránek www.gruberteam.cz byl získán ze zdrojů, které provozovatel považuje za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu stránek www.gruberteam.cz. Osobní údaje, které jsou součástí uvedených článků, byly získány z dostupných veřejných seznamů nebo jejich zasláním na adresu redakce dal odesílatel souhlas k jejich zveřejnění. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Obsah stránek je průběžně obnovován a upravován, proto veškeré informace (data, názory, stanoviska) a další sdělení jsou poplatná okamžiku jejich prvotního uveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu stránek www.gruberteam.cz. Užití stránek www.gruberteam.cz nebo jejich kterékoli části (např. textů, obrázků grafických stylů) pro jakoukoliv jinou než osobní potřebu – zejména jejich další šíření (jakoukoli formou), kopírování a další zpracování je ZAKÁZÁNO. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru stránek www.gruberteam.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv provozovatele a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž díla, data a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu stránek. Na stránkách jsou oprávněně využívána data dalších osob a subjektů, které jsou jejich autory, spoluautory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez jejich předchozího písemného souhlasu provozovatele stránek www.gruberteam.cz nebo přímo majitele těchto dat. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním stránek www.gruberteam.cz, ani za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek www.gruberteam.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel stránek www.gruberteam.cz není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel stránek naváže s takovými třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy či inzerce třetích osob na stránkách www.gruberteam.cz. Při elektronické komunikaci (e-mailem a formuláři na strákách) nejsou informace obsažené ve zprávě při přenosu kódovány. Proto není bezpečné zasílat informace, které uživatelé považují za osobní, důvěrné, případně informace chráněné v souladu s právními předpisy. Provozovatel upozorňuje uživatele svých stránek, že v souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů, kterou je, či bude povinen se provozovatel i uživatel řídit (např. inzerce). Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na stránkách www.gruberteam.cz. Nabývají platnosti ode dne 8.3.2008. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

Další tipy jak na to:

1Nalaďte nadšení a chuť na text. Buď to jde samo, anebo myslete na úlevu a zvýšení konkurenceschopnosti své pracovní síly, až to zvládnete. Čím těžší text, tím méně vašich konkurentů totiž vytrvá v jeho nastudování.

2. Nebojte se na rozdíl od rychločtení vracet v textu. Text si klidně přeříkávejte – váš hlas a sluch jsou další smyslové kanály, které podporují zapamatování. A zpracovávat tichým čtením třeba text učebnice „Cambridge English, Student´s Book“ by vás nikdy anglicky aktivně mluvit nenaučilo

3. Dělejte si v textu husté poznámky. Nejen klasické podtrhávání, zvýrazňování, vykřičníky a otazníky, ale přímo slovní poznámky. Veďte s autorem dialog plný zájmu. Polemizujte s ním. Někde ví autor více než vy, jinde v textu je tomu naopak – respektujte to. Nepodceňujte ani nepřeceňujte autora ani sebe.
4. Představujte si, že jste na daném textu nikoliv studující, ale učitelé. Přemýšlejte, jak byste obsahu textu naučili někoho jiného. Nejvíce pomůže, když si budete představovat svého žáka jako poněkud obtížně chápavého nebo příliš sebevědomého. Klaďte si v duchu za něj protivné až záludné otázky, přemýšlejte o svých odpovědích. Opět zde funguje kouzlo opozice podvědomí: Pokud se něco naučit musím, je to obtíž a trápení. Pokud si představuji, že učím někoho druhého, tak se vlastně sám naučit nemusím. Mozek pracuje neuvěřitelně uvolněně, paměť je osvobozena od mnoha blokád. Je to přesně ten případ, kdy v hodině angličtiny špatně zvládáte určitou gramatiku a coby studenti před učitelem blekotáte – ale po příchodu domů zjistíte, že tutéž gramatiku probíralo zrovna ve škole vaše nezletilé dítě. To jste najednou suverénní při vysvětlování! To vám narostou křídla! Jako Jiřímu Sovákovi ve filmu „Marečku, podejte mi pero“, když navečer vysvětloval synovi právě ty rovnice, které přes den vůbec neuměl.

5. Využívejte všechny tři hlavní pilíře paměti: První a nejznámější pilíř je opakování.
Nejspolehlivější, avšak nejzdlouhavější. V jisté míře vždy nezbytný. Druhým pilířem je naše pohoda, chuť, nadrženost na studium. Když vyprchá nadšení počáteční, pomocí představivosti (myslíme na krásy cíle) si je v mysli obnovíme. Třetím pilířem jsou vazby – rytmy, rýmy, mnemotechnika apod. Opět zmiňme dálkaře z „Marečka“, který si musel pro dobré vybavování faktů chodit. Chůze je skvělý rytmus.

Jak se profesionálně informovat aneb rychločtení najdete na  http://www.gruberteam.cz/rychlocteni-rychlostudium-minimum-kazdeho/

Těšíme se na případné dotazy.

S přátelskými pozdravy

tým Gruberteam

Facebook – děkujeme za  LIKE.

Projekt Gruber Team & Klub Gruberteam – Informační centrum, 30. dubna 2 A,  702 00 Ostrava

Partneři:

www.figram.eu www.intra-lifestyles.eu  www.intra-lekarna.cz www.intra-shop.com

Hlavní partneři a sponzoři

 

AKTIVA1