TIME MANAGEMENT

TIME MANAGEMENT 5. GENERACE,  METODA SOUSTO*  DAVID GRUBER

Jde o komplexní řešení TIME MANAGEMENTU díky psychovzorcům Davida Grubera.

PROČ METODA SOUSTO – TIME MANAGEMENT 5. GENERACE?

Naučíte se zvládat Time management v užším smyslu. Získáte kvalitní plánovací systém, správnou kombinaci papírových a elektronických pomůcek, umění stanovování priorit a dotahování plánů do konce včetně obraně proti nenadálým zlodějům času i nervů…Zvládnete také umění rychlé relaxace. Naučíte se ovládat vztek vlastní i cizí, používat antistresové techniky.

 OBSAH A POSTUPY:

– Stanovte položky od plánů po úkony

 – Ovládněte umění přinutit se

– Uvědomte si termínovanost a priority

– Sestavujte záznamy

– Tvořte z nich realitu

– Ošetřujte resty.

Kurz TIME MANAGEMENT 5. GENERACE – METODA SOUSTO FARMULTI® METODA, PSYCHOVZORCE®

Pokud projdete tímto kompletním kurzem, získáte komplexní řešení typu „all in one“

Obsah kurzu:

Kvalitní plánovací systém• PSYCHOVZORCE®•FARMULTI® METODY•umění stanovování priorit a dotahování plánů do konce včetně obraně proti nenadálým zlodějům času i nervů •čas a vyrušování • čas a zdolávání kupící se hory restů • čas a zvládnutí angličtiny • čas a konflikty • čas a rychlá relaxace • čas a zklidnění po srážkách s blbcem • čas na práci a na rodinu • čas a mužsko-ženská komunikace • čas a vydělávání peněz • čas a budování a udržování systému konexí • čas a týmová práce • čas a účelné sebevzdělávání • čas a ostatní, co vás zajímá • čas a antistres•jak ovládat vztek vlastní i cizí•jak používat antistresové techniky…a mnohem více dle vašich konkrétních požadavků a potřeb.

Ovládnete umění Time managementu v širším slova smyslu – přímo na kurzu si vyberete tu oblast související s časem, která vás zajímá nejvíce a David Gruber Vás podrobně proškolí.

Garantem projektu je David Gruber (* 1955). K jeho nejužitečnějším objevům na poli cílevědomé duševní činnosti a rozvoje člověka patří:

 Odstranění věčného začátečnictví v angličtině. Stačí aspoň někdy pociťovat dostatečně silnou touhu naučit se anglicky a pak postupovat krok za krokem podle jeho srozumitelných rad. Ty jsou shrnuty v bestselleru „Jak se efektivně učit cizí jazyk“, který vyšel dosud ve více než 15 dotiscích v sedmi vydáních ve čtyřech různých jazycích. Kdo nechce jen vědět, jak, ale chce rovnou studovat, tomu stačí Gruberův komplet „Angličtina No Problem“ s CD, složený z 11 částí, které pokrývají všechny relevantní oblasti běžné i pracovní angličtiny.

Odstranění trémy, schopnost podat maximum v náročných komunikačních situacích (zkoušky, konkurzy, konflikty apod.).

Odstranění schodišťového efektu, tj. problému, že si člověk na ty správné argumenty vzpomene až po akci.

Mnohonásobně lepší hospodaření s vlastními tvořivými nápady – pomocí „paměťové asociační listiny“. Tento pojem Gruber vytvořil jako zobecnění principu různých „háčků“, „stereotypů“, „škatulek“, který v jednotlivých příadech existoval už od starověku.

Podstatné omezení rozporu mezi rychlostí čtení a mírou zapamatování přečteného – díky psychvzorci opozice podvědomí.

Zvládání náročných životních situací, krizí, proher – díky psychovzorci psychické teorie relativity. Umění přinutit se, nepřestat, vytrvat v jakémkoliv náročnějším projektu pracovního nebo osobního života.

Umění motivovat druhé, aplikovatelné na leadership, na psychologii úspěšného prodeje, na dovednost stát se přesvědčivou osobností i v jiných oblastech života. Jde opět mj. o další psychovzorec – psychovzorec seberealizace a vazby.

Umění time managementu – minimalizace nákladů času a energie na plánovací systém s maximalizací užitku – napřiklad pomocí jeho originálního tzv. „systému zelené čáry“ aj.

Klub GT

PROČ A JAK SE RYCHLE NAUČIT RYCHLOČTENÍ? STÁHNĚTE SI VÍCE INFORMACÍ!

KLIKNĚTE ZDE A STÁHNĚTE SI VÍCE INFORMACÍ O VÝUCE ANGLIČTINY…