FARMULTI METODA®

Farmulti metoda ® – učitel přenese například psychologický vzdělávací problém (citlivě a srozumitelně) do matematiky, ekonomie, neurofyziologie, historie, jazykovědy apod.Tam jej synergickým uvažováním mnoha vzájemně vzdálených odborných disciplin vyřeší – a vrátí zpět do oblasti vzdělávání, kde je využití výsledků naší každodenní potřebou – a tedy maximálně k užitku.Farmulti metoda znamená, že učitel zauvažuje jako maximálně sladěný multidisciplinární tým – a vypadnou z něj psychovzorce. Ke snadnému pochopení farmulti metody a psychovzorců pomůže analogie.

Analogie psychologické stránky zpracování informací a technické stránky zpracování informací.

 Co potřebuje běžný student, manažer, duševně pracující ke svému životu:

  • psychovzorec profesionální koncentrace,

  • psychovzorec opozice podvědomí,

  • psychovzorec zjišťovací a zpětně poznávací paměti,

  • psychovzorec psychické teorie relativity,

  • psychovzorec seberealizace a vazby,

  • psychovzorec emočního managementu aj.?

Představte si třeba jen trávení většiny mládí ve škole (od první třídy základní školy po magisterskou promoci v průměru 18 let), celodenní doškolovací kurzy v práci, letité studium angličtiny plné poklesů znalostí, zdlouhavé šprtání na rekvalifikace, atestace, certifikace, konkurzy apod. anebo b) zlomek toho času s lepšími výsledky. Svět zatím psychovzorců masově nevyužívá. O to větší výhodu a konkurenční náskok budou mít ti, kteří psychovzorce ovládnou už nyní, za atmosféry všeobecného zlehčování a nedůvěry (jak zná historie u každé novinky).


Farmulti metoda ® znamená, že učitel přenese například psychologický vzdělávací problém (citlivě a srozumitelně) do matematiky, ekonomie, neurofyziologie, historie, jazykovědy apod. Tam jej synergickým uvažováním mnoha vzájemně vzdálených odborných disciplin vyřeší – a vrátí zpět do oblasti vzdělávání, kde je využití výsledků naší každodenní potřebou – a tedy maximálně k užitku. Farmulti metoda znamená, že učitel zauvažuje jako maximálně sladěný multidisciplinární tým – a vypadnou z něj psychovzorce.

PVK

Příklady realizovaných projektů rozvoje pracovníků “šité klientům na míru”

Témata kurzů, přednášek, poradenství, koučování vedených Davidem Gruberem:

1.Rozvoj osobnosti, studium, čtení

Rychločtení® (= rychlé čtení)

Racionální čtení®
Time management páté generace
Techniky duševní práce
Zvládání každodenní záplavy e-mailů
Rozvoj osobnosti
Profesionální koncentrace
Vše praktické o paměti
Tvořivost v rozvoji vaší osobnosti
Definitivní vyléčení prokrastinace
Vy jako přesvědčivá osobnost
Nepromarněte svou životní hřivnu
Studujte zábavně
Beneopedie ® – tisícero kurzů v jednom
Práce s informacemi – příjem, zpracování, kreativní rozvoj
Ať je čtení vaším velkým životním pomocníkem
Jak dotahovat plány a cíle do do úspěšného konce
Jak se ubránit věčnému začátečnictví v čemkoliv
Zlepšete svou paměť
Cvičením paměti proti stárnutí
Paměťová asociační listina – zázrak bez tajemství
Paměť a vyhrávání slovních soubojů
Poctivé zrychlené učení a studium
Jak uspět u zkoušek, konkurzů,
Cesty k úspěchu
Máte jen jeden život
Naplněná kariéra
Ukažte se v nejlepším světle
Sladění rozvoje v práci a v rodině

2. Komunikace a rétorika 

Efektivní komunikace a komunikujte s jistotou
Telefonická komunikace – jak zvládnout její specifika
Jak překonat nesouhlas
Slovní sebeobrana proti napadení a zakázané rétorice
Komunikace fyzická – sebeobrana všedního dne
Vyjednávací dovednosti
Negotiation Management
Procvičování asertivních dovedností
Zvládněte náročné životní situace
Srážka s blbcem a její řešení
Řešení náročných komunikačních problémů a situací
Jak být úspěšný v komunikaci s komplikovanými osobnostmi
Rétorika pro tiskové mluvčí
Rétorika pro každého – forma, obsah, skloubení
Jak se vyhnout nejčastějším jazykovým chybám v ústním projevu
Buďte sebevědomým a přesvědčivým řečníkem
Jak strhnout davy
Jak veřejně hovořit v nepřátelském prostředí
Presentation excellence
Politická rétorika (předvolební, parlamentní atd.)
Vystupování v diskusních pořadech (tv, rozhlas)
Odolávání agresivním redaktorům v médiích
Řečnické triky a obrana proti nim
Odolávání zakázané rétorice
Mimoslovní komunikace
Odhalte tajnou řeč těla
Jak vědět na druhé lidí, co oni netuší, že na ně víte

3. Management, leadership, motivování

Jak být úspěšný ve vedení lidí a životnost manažera antistresová opatření
Delegujte, ať se nezblázníte
Delegování pro zahlcené manažery
Žena a řízení
Ženský leadership
Motivování pracovníků
Ať ten, kdo dosud hledal důvody (proč ne), nyní hledá způsoby (jak ano)
Jak vyjít se svým šéfem
Jak si vychutnat zuřícího šéfa
Motivujte své podřízené
Motivujte svého šéfa
Motivujte své klienty
Jak zařídit, ať druzí dělají, co vy chcete

4. Emoce, konflikt

Emotion Management®, emoce a antistres
Kroťte své negativní emoce
Jak si vychutnat zuřícího šéfa
Odlišnosti rozumového a emočního konfliktu
Co když nespravedlivý zuřivec nechce nic slyšet
Kdo chce psa bít, hůl si najde – ale ne na vás
Poznejte a zvládejte všechny druhy konfliktů

5. Obchod, prodej, marketing

Dovednosti obchodních zástupců a úspěšný prodej
Přesvědčivě prezentujeme svůj výrobek (službu) u zákazníka
Zvyšte obrat své firmy, svůj podíl na trhu
Staňte se co nejsilnějším hráčem na trhu
Prodávejte i tam, kde ostatní neuspějí
Management týmu vlastních prodejců
(Key) Customer Relationship Management
Udělejte kolem sebe a svých zákazníků zlatý plot
Jak přetáhnout zákazníka konkurenci
Jak se bránit nečistým praktikám konkurence
Praktický marketing
Zvládání reklamací (včetně emočních)

6. Asistentka, sekretářka

Dovednosti asistentek a moderní asistentka
Asistentka coby člověk mezi dvěma mlýnskými kameny
Komunikace moderní asistentky a sekretářky
Antistres pro sekretářky a asistentky
Šéf je hlava, vy jste krk, co s ní otáčí

7. Tým

Týmové role, Aby tým správně fungoval
Když to v týmu skřípe – jak na to
Úspěch vašeho prodejního týmu

8. Pohoda, antistres

Stress management a vitality management
Trénink radosti
Buďte sám sobě praktickým psychologem
Psychofyzické uvolnění – jak relaxovat, sportovat
Spokojený život zaneprázdněného člověka

9. Mužsko-ženské vztahy

Živočich zvaný muž – a jak s ním vyjít a úvod do chlapologie
Muž a žena v práci
Proč ženy muže (ne)chápou
Proč ženy muže už více chápou
Mužské a ženské myšlení na pracovišti
Muži mají mužopud, ženy zase ženopud
Žena a muž ve vztahu nadřízenost-podřízenost (oboustranně)
Co nám připadá na lidech opačného pohlaví divné a proč
Jak vyjít s opačným pohlavím

10. Managementy (včetně časového managementu)

Time management 5 (páté) generace,

 Time a stres management
Emotion management ®
Everyday Mail Management
Concentration Management
Studying management
Language Management
Perception Management
Processing management
Thinking Management
Creativity Management
Expressing management
Memory management
Negotiation Management
Conflict Management
Mobile Management
Money Management
Decision management
Gender management
Notebook management
Career Management
Mediation Management
Leisure Management
Vitality management
Aging management

11. Jedinečné multimetodické kurzy

Mladší generaci pod 35 let jistě bude zajímat následující informace:

Krátkodobé tržní kurzy měkkých dovedností neboli soft skills k nám nepřišly ze západu po roce 1989, ale prvních 101 tržních kurzů soft skills už proběhlo v naší zemi (ČSSR, ČSFR) v letech 1983 – 1989. Jejich autorem a lektorem byl výlučně David Gruber. Krátce po roce 1989 se při srovnání ukázalo, že Gruberovy soft skills (nazývané též „techniky duševní práce“, nově též „beneopedie“) jsou pro účastníky kurzů mnohem užitečnější než know-how převzaté ze zahraničí.

A mnoho dalších témat…

Pro bližší informace mailujte na info@gruberteam.cz